Welkom bij Elan Primair

Elan Primair is een school voor gespecialiseerd onderwijs in Huizen. Onze leerlingen hebben (kenmerken van) een autisme spectrum stoornis (ASS). Leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs kunnen zich aanmelden voor onze school. Binnen Elan Primair is de methodiek ‘Geef me de 5’ leidend. Door te werken met deze methodiek kunnen wij onze leerlingen duidelijkheid en regelmaat bieden.n

 

Elan Primair! Speciaal onderwijs voor kinderen met autisme

Schooltijden

Schooltijden

Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 14.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur

Elan Primair maakt deel uit van stichting Elan die uit acht scholen bestaat; één voor gespecialiseerd onderwijs (GO), vier voor gespecialiseerd basisonderwijs (GBO), twee voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO) en één voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs (GO/GVO). Daarnaast zijn er verschillende tussenvoorzieningen, zoals de integrale tussenvoorziening BOOST voor leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek die niet meer naar school (dreigen te) gaan. We werken dagelijks aan kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Bij Elan bundelen we daarvoor onze krachten. 250 professionals weten elkaar te vinden en delen hun kennis en nieuwste inzichten met elkaar. Om zo nóg beter te worden, ieder kind het beste onderwijs te geven en het regulier onderwijs te ondersteunen.