Onderwijs

Passend onderwijs

Elan Primair biedt onderwijs aan op regulier niveau, met een focus op de gemiddelde tot bovengemiddelde leerling. Onze school heeft de expertise om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het autistisch spectrum te begeleiden. Wij richten ons op de kerndoelen zoals het ministerie van Onderwijs ze heeft geformuleerd. Wel passen wij de instructie zoveel mogelijk aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling. 

Binnen Elan Primair is de methodiek Geef me de 5 leidend. Geef me de 5 geeft antwoord op de vraag hoe om te gaan met iemand met autisme. Het denken en het gedrag van mensen met autisme zijn het gevolg van de informatieverwerkingsproblematiek. Meer informatie over deze methodiek is te vinden onder het tabblad Geef me de 5.

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Elke leerling bij ons op school krijgt een OPP. De orthopedagoog stelt dit op in samenspraak met de leerkracht en in afstemming met ouders/verzorgers. In het OPP staan onder andere de voorgeschiedenis, een beschrijving van bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften, het verwachte uitstroomperspectief, het onderwijsaanbod, doelen op sociaal-emotioneel gebied en de evaluatie hiervan.