Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Op Elan Primair is een groep ouders/verzorgers actief in de ouderraad (OR). Deze raad bestaat uit een of meerdere klassenouder(s) van iedere groep. Zij ondersteunen op groepsniveau naar wens van het klassenteam. De ouderraad helpt daarnaast op schoolniveau met het organiseren van activiteiten en thema-avonden (1 à 2 keer per jaar). Belangstellende ouders/verzorgers nodigen we graag uit om klassenouder te worden. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

Lid worden van de ouderraad?

Belangstellende ouders/verzorgers nodigen we graag uit om deel te nemen aan de OR. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.