Aanmelden

Kennismaken met Elan Primair

Wilt u een leerling aanmelden voor Elan Primair? Maak dan eerst een afspraak met directeur Rosa Boog. Zij ontvangt u graag voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Zo kunt u het schoolgebouw zien en de dagelijkse praktijk op school ervaren.

Voor een afspraak met directeur Rosa Boog kunt u bellen naar 035 – 800 10 10 of mailen naar [email protected].

Tijdens het gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat voor school is Elan Primair?
  • Past Elan Primair bij mijn kind?
  • Hoe ziet ons onderwijs eruit?
  • Welke vorm van ondersteuning is er mogelijk?
  • Kan mijn kind extra zorg krijgen?
  • Hoe gaat de overstap?
  • Wat zijn de schooltijden?
  • Wat zijn de verwachtingen van de ouder/verzorger en van school?

Aanmelden

Als u na het kennismakingsgesprek besluit om uw kind in te schrijven, kunt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen. Dit kan op elk moment. Daarnaast vragen we u een toestemmingsformulier in te vullen, bijvoorbeeld wanneer uw kind al op een school of bij een instelling is ingeschreven. Zo krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van uw kind.

Elan Primair hanteert vaste momenten waarop leerlingen kunnen instromen, namelijk in januari (na de kerstvakantie) en in augustus, na de zomervakantie. In bijzondere gevallen kunnen we afwijken van deze vaste instroommomenten. In een enkel geval – als er geen vrije plekken in de (passende) groep zijn – kan een kind op de wachtlijst komen.   

Toelaatbaarheidsverklaring

Om onderwijs te kunnen volgen op Elan Primair heeft een leerling een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) GO nodigDeze verklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Unita. De school of instelling van herkomst vraagt deze TLV aan.