Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij op Elan Primair enorm belangrijk. Onze leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid. Dit betekent dat ouders en school dezelfde boodschap moeten uitdragen. Hoe beter ouders/verzorgers en school samenwerken, hoe beter de leerling zich kan ontwikkelen. Communiceren met ouders/verzorgers doen wij op de volgende manieren:

  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar
  • Startgesprek leerling, ouders/verzorgers en leerkracht aan het begin van het schooljaar
  • Bespreking rapport en ontwikkelingsperspectief (OPP), twee keer per jaar

Natuurlijk kunnen ouders altijd een afspraak met de leerkracht maken.