Doelgroep

Doelgroep

Elan Primair is een school voor gespecialiseerd onderwijs. Wij geven onderwijs aan leerlingen met (kenmerken van) een autisme spectrum stoornis (ASS) en een intelligentieniveau dat past binnen het niveau van regulier onderwijs.

Leerlingen worden zoveel mogelijk naar leeftijd en leerniveau ingedeeld. Iedere groep heeft een eigen lokaal en iedere leerling heeft hierin een eigen vaste werkplek.