Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op Elan Primair gaan alle leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur naar school.
Vanaf 8.15 uur is er op het schoolplein toezicht. Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen in de klas welkom.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie: 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: 22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Studiedagen 2023-2024

  • Dinsdag 28 november 2023
  • Dinsdag 5 december 2023: om 12.00 uur uit.
  • Vrijdag 22 december 2023: om 12.00 uur uit.
  • Donderdag 1 februari 2024
  • Donderdag 28 maart 2024
  • Vrijdag 31 mei 2024
  • Dinsdag 25 juni 2024
  • Vrijdag 19 juli 2024