Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op Elan Primair gaan alle leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur naar school.
Vanaf 8.15 uur is er op het schoolplein toezicht. Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen in de klas welkom.

vakanties 2024-2025

Herfstvakantie: 28 oktober 2024 t/m 3 november 2024
Kerstvakantie: 23 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 17 februari 2025 t/m 23 februari 2025
Goede Vrijdag: vrijdag 18 april 2025
Meivakantie: 21 april 2025 t/m 5 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: 14 juli 2025 t/m 24 augustus 2025

Studiedagen 2024-2025

  • Maandag 4 november 2024
  • Donderdag 5 december 2024: om 12.00 uur uit
  • Vrijdag 20 december 2024: om 12.00 uur uit
  • Vrijdag 31 januari 2025
  • Woensdag 12 maart 2025
  • Dinsdag 6 mei 2025
  • Dinsdag 10 juni 2025
  • Vrijdag 11 juli 2025