BOOSTeen samenwerking van Stichting Elan en Youké – is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij onze leerlingen is sprake van belemmerende factoren op meerdere ontwikkelgebieden, waardoor ze niet meer naar school (dreigen te) gaan. Onze visie is dat zij net als ieder ander kind recht hebben op onderwijs en op een school. Ons team zet zich in om het naar school gaan weer mogelijk te maken. BOOST staat dan ook voor: Behandeling, Onderwijs, Ontwikkeling, Samenwerking en Terugkeer.

De kern en daarmee de kracht van de tussenvoorziening ligt in een integraal aanbod op vier domeinen: de onderwijs-oefenplek, doelgerichte dagactiviteiten, gezinsbegeleiding en behandeling. Dat doen we op één locatie, vanuit één plan en met maar één doel: terug naar school. Bij BOOST hebben alle leerlingen een rooster op maat, waarin onderwijs en zorg elkaar afwisselen en overlappen.